HZ.HIZIR'IN DUASI

 

 

 

Yine bir gün Hızır Aleyhisselam göğe bakıp tefekküre dalıp gitmişti.
Yaptığı uzlet ve ibadetler neticesi ve Rabbinin yardımı ile keşfi açılmıştı.
Diğer insanların görmediği şeyleri görüyordu. Birinci kat gökte bir anda yedi
kat gök açıldı ve bir yazı gördü. Hızır Aleyhisselam'ın gördüğü bu yazı onu çok
etkilemişti. Arşı alada gördüğü yazı Fatihayı şerifdi.

'Yarabbi bu nasıl bir süredir ki etrafı pırıp pınl bir aydınlık, bunu okudukça
hem imanım artıyor hem de şevkim.'

Bu yedi ayet olan duayı her okuyuşunda sanki başka bir aleme geçiyor başka başka
manalar öğreniyordu. İlk okuyuşunda kelami manayı anladı. İkinci okuyuşunda
mecazi manayı anladı. Üçüncü de edebi manayı anladı. Dördüncü de tefsiri manayı
anladı. Fakat diğer manalara lafızlar kelimeler ifade etmekten acizdi şaşırıp
kalmıştı.

'Ya Rabbi bana bu süreyi indir bununla amel edeyim dua edeyim' dedi.

Ancak Hızır Aleyhisselam'a şöyle ilham oldu ki 'bu süre Alemlere rahmet olarak
gönderilecek olan Hz. Muhammed ve ona inanlara ahir zamanda inzal olacaktır.
Bunu isteme bu sana verilmeyecektir'. Hızır Aleyhisselam, bu duruma çok üzüldü.
Günlerce, aylarca yıllarca ağladı yemedi içmedi halvet eyledi, yalvardı yakardı
Rabbisine sonra yine ilham oldu ki 'eğer dua ederse, Muhammed'ın ümmetinden
olabilirsin.' Hazreti Hızır Aleyhisselam da çok büyük dua ile dua etti, ismi
azam ile dua etti. Rivayet edildiğine göre yaptığı dua şu idi.

(BİSMİLLAH! MAŞAALLAH

LA KUVVETE İLLA BİLLAH,

MAŞAALLAH KÜLLİ NİYME

TİN MİNALLAH MAŞAALLAH

ELHAYRÜ KÜLLİHİ BİYEDİL

LAHİ MAŞAALLAH LA YUS

RİFÜSUUE İLLALLAH)

Allah'ın ismiyle başlarım, Allah neyi dilerse o olur. Kuvvet ve kudret ancak
Allah'ındır. Allah neyi dilerse o olur. Her nimet Allah'tandır. Allah neyi
dilerse o olur. Hayrın tamamı Allah'ın kendi kudretindendir. Allah neyi dilerse
o olur. Fenalıkları insanlardan defeden ancak Allahü Teala'dır.

Hızır Aleyhisselam yaptığı bu duanın neticesi ile kendisine Abı hayat suyunun
yeri gösterildi ve bu sudan içince kıyamete kadar ömrü uzatılmış oldu. Böylece
Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetinden olma şerefine nail oldu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !